למה חשוב להקשיב ללב?

האם אתם מקשיבים ללב שלכם 1

מבוסס על סיפור אמתי: האם חופש נמצא במקום כלשהו?
ומהי הדרך שאתם תדעו מהו חופש עבורכם. המשך