פנקסים מהפחת

פנקסים מהפחת (640x478)

ייצרנו פנקסים, בתוצרת ביתית מהפחת של הנייר עליו הודפס הספר "אבן המשאלות".
הרווחנו פעמיים,
גם ניצול חומר הגלם שמגיע במידות מוגדרות
וגם יצירת מוצר שימושי,
זה כל כך מספק וממלא.

השאר תגובה

HTMLine - בניית אתרים
FRESH - עיצוב גרפי